Гүржийн үйл явдал ба “эрхзүйн дайн”

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2023/05/ilustrapag16Giletta-1.jpg

2023-04-28 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Их гүрнүүдийн хувьд буфер бүсийг нөлөөндөө байлгах нь аюулгүй байдлын нэг баталгаа байсаар иржээ. Ингэхдээ их гүрнүүд өөрийн ашиг сонирхол бүхий “буфер” улсад байнга хямрал үүсгэх замаар нөлөөгөө бэхжүүлж байдаг. Өөрөөр хэлбэл улс төр, эдийн засаг, нийгмийн салбарт хямралыг зориудаар бий болгон, иргэдийнх нь дунд улс төрийн байр суурийн талцал, шашин оюун санааны хуваагдал, эдийн

Америк доллараас Хятадын юань руу юу?

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2023/04/Yuan-and-Dollar.jpg

2023-04-21 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Америк доллар дэлхийн хамгийн түгээмэл хамгийн өргөн хэрэглэгддэг валют болсон нь нэг талаар ам.долларын эх орон болох АНУ олон улсын харилцаанд манлайлдаг, олон улсын худалдаа, төлбөр тооцоонд голлодогтой холбоотойгоос гадна дэлхийд олон улс орон ам.долларыг өөрийн валюттай уяж зарим нь өөриймшүүлж адил доллартай болсонтой холбоотой. Ам.долларын ханшид АНУ-ын байр суурь, тус улсын улс төр, эдийн

Блокчейн технологийг санал хураалтад ашиглах нь

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2023/04/f8e7921e015c7d265c207ea9c51dc97c96ab8e18-1577000925-5dff1fdd-1920x1280-1.jpg

2023-04-14 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Дэлхий дээрх 200 гаруй улсаас 167 нь ямар нэг хэмжээгээр “ардчилалтай” (бүрэн, хосолсон г.м) байна гэсэн статистик байдаг.[1] Сонгууль нь ардчилсан шийдвэр гаргах үр дүнтэй арга хэрэгсэл болохын хувьд нийгмийн чухал үйл явц болоод удаж байна. Гэвч уламжлалт санал хураалтын үйл явц нь шударга ёс, тэгш байдал, оролцогчдын хүсэл зоригийг илэрхийлдэг эсэх нь эргэлзээ дагуулсаар ирсэн.

Криптовалютын хөгжлийн үе шат ба эрх зүйн орчин

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2023/04/крипто.jpg

2023-04-07 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалын суурь дэд бүтэц нь “блокчэйн технологи” юм. Уг технологийн амин сүнс нь асар их мэдээллийг олон цэгийн хооронд хурдан, хямд, найдвартай дамжуулах ба дамжуулсан мэдээлэл дундаасаа өөрчлөгдөхгүй, устахгүй байх боломжийг бүрдүүлэхэд оршиж байдаг. Технологийн ертөнц дотор блокчэйнийг зүйрлэн авч үзвэл “зам” юм. Харин зам дээгүүр хэн, ямар машинаар, юу тээвэрлэх нь