Сонгууль ба кибер аюулгүй байдлын зарим эрсдэлүүд

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2024/06/с.jpg

2024-06-14 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Сонгууль бол ардчилсан нийгмийн тулгуур бөгөөд ямар нэг байдлаар “ардчилалтай” (бүрэн, хосолсон г.м) улс орнуудын иргэдэд үндэсний хэмжээнд өөрсдийгөө төлөөлөх төлөөллийг сонгох боломжийг олгодог үйл явц юм. Энэ жил дэлхийн нийт хүн амын 49 орчим хувийг эзэлдэг 60 гаруй улс оронд үндэсний сонгууль явагдаж байгаа тул дэлхийн түүхэнд байгаагүй олон сонгогч санал хураалтад оролцож байна.

Өмнөд Хятадын тэнгис дэх Хятадын цэргийн стратеги, цэргийн ажиллагаа (II)

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2024/06/Picture1.jpg

2024-06-07 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Хятадын цэргийн стратегид зэргэлдээ далай тэнгисийн хамгаалалт (近海防御 ) гэдгийг Хятадын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, далай тэнгис дэх эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах бүс нутгийн чанартай хамгаалах стратеги гэж томьёолдог.[1] Зэргэлдээ далай тэнгисийн хамгаалалтын районд Шар тэнгис, Зүүн Хятадын тэнгис, Өмнөд Хятадын тэнгис, Нэгдүгээр гинжин арлын эргэн тойрон дахь газар орон багтдаг. Нэгдүгээр гинжин арлын