Вакцины үндсэрхэг үзэл, дипломат ажиллагаа

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2021/04/finalweb-29.1.21.jpg

2021-04-02 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлаас улбаатай хүн төрөлхтний өдөр тутмын амьдралд мартагдаад байсан “бүх нийтийн хөл хорио”, “хүн хоорондын зай барих”, “тархалтын муруйг тэгшлэх” гэх мэт үг хэллэг, ойлголт сэргэн хэрэглэгдэх болсны нэг нь олон улсын амьдралд “вакцины үндсэрхэг үзэл”, “вакцины дипломат ажиллагаа” гэх ойлголт юм. Вакцин үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаас шалтгаалаад дэлхийн улс орнууд аль