Хонконгийн жагсаал ба түүний нөлөө

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2019/07/Hong_Kong_extrad_bill_protesters.jpg

2019-06-28 — Долоо хоногийн тойм

1997 ОНД эх газрын Хятадтай нэгдсэнээс хойш Хонконгт хамгийн олон хүнийг хамарсан эсэргүүцлийн жагсаал болов. Хонконгийн хууль тогтоох байгууллага “Хэрэгтэн шилжүүлэх хууль” батлах гэж байгааг эсэргүүцэн 2019 оны 6-р сарын 9, 12-нд хонконгчууд жагсаал хийж, нэг сая гаруй хүн оролцсоныг цагдаагийн байгууллага хүчээр тараах гэж оролдсоноос иргэд ба цагдаагийн хооронд мөргөлдөөн болсон юм. Улмаар 6