ХУУРАМЧ МЭДЭЭЛЛЭЭР ДАМЖУУЛАН АРДЧИЛСАН СОНГУУЛЬД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ-2

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2019/11/thumb.jpg

2019-11-07 — Долоо хоногийн тойм

ҮНДСЭН хуульт байгууллын аюулгүй байдлын нэн чухал хэсэг нь ардчилсан сонгууль. Аливаа сонгуулийн үеэр технологийн дэвшил ашиглан хуурамч мэдээллийг зориудаар түгээж, олон нийтийн санаа бодлыг төөрөгдүүлэх үйл ажиллагаа эрс идэвхждэг ба цаашид ч өсөн нэмэгдэх хандлагтай байна. Өмнөх дугаарт хуурамч мэдээлэл түүний хэв шинж, үр дагаврын талаар ХБНГУ-ын Олон улсын харилцаа, аюулгүй байдал судлалын хүрээлэнгийн

ХУУРАМЧ МЭДЭЭ, ХЭВ ШИНЖ, ҮР ДАГАВАР, НИЙГМИЙН СЭТГЭЛЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ-1

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2019/11/disinformation-fake-news-eu-response-final.jpg

2019-11-04 — Долоо хоногийн тойм

Цахимжилтын шинэ эрин үед шинэ технологи ашиглаж хуурамч мэдээллийг зориудаар түгээн, олон нийтийн санаа бодлыг төөрөгдүүлж, сонгуульд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа өргөнөөр явагдаж байна. Сүүлийн үед болсон АНУ, Европын орнуудын сонгууль, Brexit-ийн санал асуулгад цахимжсан хуурамч мэдээлэл ашигласан гэх асуудал ихээр гарч байна. ХБНГУ-ын Олон улсын харилцаа, аюулгүй байдал судлалын хүрээлэнгийн “Хуурамч мэдээлэл ба Европарламентын

Геостратегийн сөргөлдөөний хоёрдугаар фронт: Европ-3

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2019/11/хийн-хоолой2.jpg

2019-11-01 — Долоо хоногийн тойм

Геостратегийн сөргөлдөөн Европын байгалийн хийн салбарт эрчимтэй явагдаж шинэ дахин хуваарилалтын ирмэгт ирээд байна. АНУ Европын орнуудад үлэмж хэмжээний шингэрүүлсэн хий нийлүүлж эхэлсэн бөгөөд цаашид тэргүүлэх байр суурь эзлэхийн төлөө ОХУ-тай өрсөлдөхийн тулд улс төр, эдийн засгийн арга хэмжээнүүдийг авч байна. Энэ арга хэмжээнүүд дотор ОХУ-ын хий нийлүүлэх хоолойн дагуух Зүүн Европын орнуудтай хамтын ажиллагаагаа