ШХАБ-ын уламжлалт чиглэлүүд ба Афганистаны хүчин зүйл /төгсгөл/

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2021/12/SCO1.jpg

2021-09-24 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Өмнөх дугаараар Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагаас “Гурван хорт хүчин” хэмээн томьёолсон терроризм, экстремизм, сепаратизм (гурван -изм) нь Төв Азийн аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудал болсон шалтгаан хийгээд түүнд ШХАБ-ын зүгээс онцгойлон анхаарахад нөлөөлж буй нөхцөл байдлын талаар танилцуулсан. Мөн ШХАБ-ын зүгээс сүүлийн үед “Гурван хорт хүчин”-тэй хийх чиглэлээр хэрэгжүүлж эрх зүйн баримт бичиг, бодлого үйл ажиллагааны талаар

ШХАБ-ын уламжлалт чиглэлүүд ба Афганистаны хүчин зүйл /эхлэл/

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2021/09/central-asia-4.jpg

2021-09-17 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Энэ удаагийн дугаараар манай хүрээлэн Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагаас “Гурван хорт хүчин” хэмээн томьёолсон терроризм, экстремизм, сепаратизм (гурван -изм) нь Төв Азийн аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудал болсон шалтгаан хийгээд түүнд ШХАБ-ын зүгээс онцгойлон анхаарахад нөлөөлж буй нөхцөл байдлын талаар онцлон авч үзлээ. Мөн ШХАБ-ын зүгээс 3 хорт хүчин зүйлтэй тэмцэхэд гаргаж буй хичээл зүтгэл, үр дүнгийн

Думын сонгуулийн өмнөх Орос орон

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2021/09/state-duma1.jpg

2021-09-10 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Хойд хөршийн дотоод улс төрийн байдал тогтвортой байх нь манай улсын эрх ашигт нэн чухал бөгөөд Монголын хувь заяанд олон талаар хамаатай. Иймээс манай хүрээлэн ОХУ-д өрнөж буй гол чухал үйл явдлуудыг тоймлон жил тутам хүргэдэг уламжлалтай. 2020 онд ОХУ-ын орон нутгийн сонгууль, Үндсэн хуулийн өөрчлөлт, цар тахалтай тэмцэж буй Засгийн газрын арга хэмжээ зэргийг

Терроризмын аюул занал ба Монгол Улс /төгсгөл/

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2021/09/1-3.jpg

2021-09-03 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Эхлэл өмнөх дугаарт Судалгаанд хамрагдагчдын хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд Судалгаанд оролцогчдын 198 буюу 61.87% нь Улаанбаатар, 37 буюу 11.56% нь Эрдэнэт, 39 буюу 12.18% нь Дархан, 21 буюу 6.56% нь Өлгий, 25 буюу 7.81% нь Баруун Урт хотоос хамрагдсан. Насны байдлын хувьд 21-50 буюу оролцогчдын насны дундаж 35.5 (N320), хүйсийн харьцаа 80.9 (эрэгтэй) vs 19.1