Подкаст

Подкастын ярилцлагад оролцов

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2023/12/podcast.png

2023-12-12 —

Аюулгүй байдал судлалын хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Б.Индра Bolor and Dulguun подкастын 6 дахь дугаарт оролцож, Хятадын өнөөгийн байдал ба Монгол Хятадын харилцааны асуудлаар ярилцлага өгөв.