Жилийн тойм

“ОХУ, БНХАУ 2018 онд” судалгааны өгүүллүүд

2019-01-29 — Жилийн тойм

Манай улсад аюулгүй байдал судлалын салбар үүсч хөгжөөд гуч шахуу жил болж байгаа бөгөөд хөрш орон, бүс нутаг судлал, аюулгүй байдлын уламжлалт хийгээд уламжлалт бус чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдэх болсон. Аюулгүй байдал судлалын хүрээлэн байгуулагдаад эхний жилээ үдэхийн хамт нэг сэдэвт анхны бүтээлээ хөрш орон судлалын чиглэлээр, тухайлбал “ОХУ, БНХАУ 2018 онд” сэдвээр манай