“ОХУ, БНХАУ 2018 онд” судалгааны өгүүллүүд

2019-01-29

Манай улсад аюулгүй байдал судлалын салбар үүсч хөгжөөд гуч шахуу жил болж байгаа бөгөөд хөрш орон, бүс нутаг судлал, аюулгүй байдлын уламжлалт хийгээд уламжлалт бус чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдэх болсон.

Аюулгүй байдал судлалын хүрээлэн байгуулагдаад эхний жилээ үдэхийн хамт нэг сэдэвт анхны бүтээлээ хөрш орон судлалын чиглэлээр, тухайлбал “ОХУ, БНХАУ 2018 онд” сэдвээр манай улсын орос, судлаач, хятад судлаач нар, туршлагатай димпломатчид, цэргийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран гаргаад байна.

Товхимолд хөрш хоёр гүрний улс төр, гадаад бодлого, эдийн засаг, батлан хамгаалах болон нийгмийн салбарт 2018 онд тохиолдсон үйл явдлыг тоймлосон бөгөөд эдгээр өрнөлт, өөрчлөлтийн шалтгаан, үзүүлэх нөлөө, 2019 онд тохиож болзошгүй үйл явдалд голчлон анхаарал хандуулсан болно.

Хүрээлэн нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, түүний дотор гадаад аюулгүй байдлын асуудлыг тусгайлан судалж, долоо хоног, сар тутмын мэдээллийг хэвлэмэл болон цахим хувилбараар нийтийн хүртээл болгож байна.

Аюулгүй байдал судлалын хүрээлэн


Ангилал: Жилийн тойм


Өмнөх нийтлэл

Дараах нийтлэл