Инфляц гео-эдийн засгийн зэвсэг болох нь

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2023/07/food-1.jpg

2023-07-28 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Хар алтны сургамж ба таримал алтны судсыг боомилохын учир Геополитикийн бодлого инфляцыг бий болгодог хүчин зүйл болж байхад эсрэгээрээ инфляц нь гео-эдийн засгийн бодлогын зэвсэг болон хувирах боломжтой. Олон улсын харилцааны түүхэнд энэхүү үзэгдэл санаатай болон санамсаргүй байдлаар олон удаа болж өнгөрсөн. Шинэ Кейнсийн эдийн засгийн онолд инфляцын шалтгааныг Эрэлтээс үүдэлтэй, Нийлүүлэлтээс үүдэлтэй, Төрлөхийн хэмээн

Шударга дайны онол

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2023/07/MOHIST-ANTIMILITARISM-JUST-WAR-THEORY.jpg

2023-07-21 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

Дайн зэвсэгт мөргөлдөөн бол олон улсын харилцаан дахь ёс зүйн асуудлын гол чухал сэдэв. Олон улсын харилцаанд ёс зүйн талаасаа дайн бол ямар ч тохиолдолд зөвтгөх шалтгаангүй буруу зүйл юм гэсэн пасифист хандлага, дайн ямагт үндэсний ашиг сонирхлын төлөө үйлчилдэг гэсэн реалист хандлага, зарим нөхцөлд дайныг зөвтгөх шалтгаан бий гэсэн шударга дайны онол хэмээх 3

ОХУ-ын хосолмол дайны хэрэглүүр – Вагнер

https://niss.gov.mn/wp-content/uploads/2023/07/PMCW.jpg

2023-07-07 — Долоо хоногийн тойм | СУДАЛГАА

2023 оны 6 дугаар сарын 23-24-нд ОХУ-ын дотоодод 1993 оноос хойш анх удаа “төрийн эсрэг гэмт хэрэг” гэж зарлагдсан зэвсэгт бослого өрнөж, үүнд Оросын төрийн дэмжлэгтэйгээр захиалга гүйцэтгэдэг хувийн цэргийн Вагнер (ЧВК Вагнер) компанийн удирдлагууд толгойлон оролцсон хэрэг явдал өрнөлөө. Вагнер компани 2022 оны хавраас эхлэн хувийн гэрээт цэргийн нэгтгэлүүдээ Украины дайны фронтод илгээж, ОХУ-ын