Холбоо барих

Шуудангийн хайрцаг 874
Утас: (976) 76119899
Цахим шуудан: info@niss.gov.mn

Аюулгүй байдал судлалын хүрээлэн
Монгол Улс
Улаанбаатар хот Нэгдсэн үндэстний гудамж, Засгын газрын 2-р байр

15160-0026